14. TEEMA: Suunamudijad, juutuuberid, mikrokuulsused

Postimees
Copy

Postimees on kõigi Eesti gümnaasiumide jaoks ette valmistanud meediapädevuse kursuse tunnimaterjalid. Meiega koos saate - nii õpilased kui ka õpetajad, aga miks mitte ka kõik teised huvilised - läbida ühe tervikliku gümnaasiumi meediapädevuse valikkursuse.

Kursus põhineb ainekaval «Inimene kaasaegses teabekeskkonnas».

26. ja 27. tund sellest kursusest on pühendatud sotsiaalmeedia mõjuisikutele. Teemat avab sel teemal uurimistöid teinud Kristiina Niimeister, keda küsitleb Maia Klaassen.

Suunamudijad, sisuloojad ja mikrokuulsused

Suunamudijatest on saanud kaasaegse keskkonna arvamusliidrid, nende mõju seisneb jälgijate hulgas ning influeneri tegevust ja mõju võib võrrelda meediakanali või ajakirjandusväljaande omaga.

Kuivõrd tegemist on üsna uue valdkonnaga, pole jätkuvalt üheselt selge, kas tegemist on ameti või elustiiliga ning milline on nende vastutus jagatava info korrektsuse osas ning milliseid seadusi või regulatsioone nad peaksid järgima reklaami tehes, inimesi nõustades või ka teenitud tulult maksu makstes.

Viimasel ajal on tekkinud arutelu, kuidas sellised, sotsiaalmeedias oma igapäevaelust või hobitegevusest postitavad või muud meelelahutuslikku sisu pakkuvad inimesed ennast defineerima peaks. Ühelt poolt on määratluseks suunamudija ehk eestindatud vaste ingliskeelsele sõnale influencer.

Teisalt on aga hakatud rohkem rääkima sotsiaalmeediapostitajast kui sisuloojast. Sellega proovitakse end lahti ühendada vastutustest oma jälgijaskonna ees.

Üks ei välista teist, kuid kindlasti on arutelu põhiline fookus seotud nende poolt loodava sisu mõjuga jälgijaskonnale ehk kui neil on arvestatav jälgijaskond, tuleb rääkida suunamudija mõjust ühele osale ühiskonnast. Näiteks, kui suunamudijal on paarkümmend tuhat jälgijat, võib see olla suurem jälgijaskond, kui on mõnel väiksemal kohalikul ajalehel. Ometigi tehakse seda väikest ajalehte mingeid kindlaid veendumusi ja reegleid silmas pidades, mida ei pruugi arvestada suunamudija.

Sõltumata suunamudija valdkonnast on tal siiski vastutus oma jälgijate ees. Liiga palju on näiteid, kus ilma vastava ettevalmistuseta inimesed annavad nõu teemadel, mida nad ei ole õppinud. Olgu selleks valdkonnaks siis toitumine, tervishoid või meditsiin.

Teenuste ja toodete promo

Teine suurem teema, mis arutelu alla on tõusnud, puudutab reklaami ehk toodete või teenuste promomist oma jälgijatele. Sellele teenusele on kindlasti olemas tellijaskond, kuna suunamudija, keda jälgib näiteks 20 000 inimest, võib olla tõhusam kanal tarbijateni, kui mõni veebiväljaanne.

Diskussioon tekib sellest, kas influecer promob endale meelepärast toodet ning soovitab seda põhjusel, et see talle tõesti meeldib või teeb ta seda põhjusel, et talle on promo eest makstud. Ühel juhul on tegemist soovitusega heast tootest, teisel juhul aga makstud reklaamiga ning seda vahet peaks mõistma ka jälgijad. Vahe tegemine aga võib osutud keeruliseks ning seetõttu ka saadav sõnum eksitavaks.

Influenceri rolli täitmisest on avalikkuse ees vähe kõneldud. Valdkond on noortele atraktiivne ning paljud soovivad sama rada käia, mõistmata, et suunamudija rolliga kaasnevad kohustused, rutiin ning ka pidevast jälgijaskonna kasvatamise vajadusest tulenev pinge. Roll, mille noored endale hobina võtavad, võib hakata üsna pea üle jõu käima ning probleeme tekitama.

Selliste ohtude põhjalikum teadvustamine aitaks probleeme vältida ning teisalt enda huvidele parema väljundi ja võibolla ka tulevikus sissetuleku tagava, paindliku elukorraldusega tegevusvaldkonna leida.

Teksti koostas Priit Talv

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles