L, 2.12.2023

Täna toimub Eesti Haridusfoorumi suurfoorum

Postimees
Facebook
Comments
Meenutus 2019. aastal toimunud haridusfoorumist: esiplaanil Maria Erss, Krista Loogma, Kristi Mets-Alunurm.
Meenutus 2019. aastal toimunud haridusfoorumist: esiplaanil Maria Erss, Krista Loogma, Kristi Mets-Alunurm. Foto: Haridusportaal / Raivo Juurak

Täna, 11. juunil toimub Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi aulas Eesti Haridusfoorumi 25. aastapäevale pühendatud suurfoorum, mille kannab täies mahus üle ka Postimehe Haridusportaal.

KAVA (kavas võib ette tulla väiksemaid muudatusi)

11.00–11.15 Avamine

11.15–11.40 Avapaneel EHF ajaloost: Reet Laja, Olav Aarna, Raivo Juurak ja Ene-Silvia Sarv

11.40–12.10 Minister Liina Kersna ettekanne kriisijärgsest olukorrast eesti hariduses: kuidas edasi?

12.10–12.20 Tartu Linna haridusjuhtide tervitus. Abilinnapea Asko Tamme.

12.20–12.55 Eesti hariduse visioon 2035. Ideedest tegelikkuseni. Kriisi õppetunnid. Krista Loogma ja Marju Lauristin.

12.55–13.45 Lõunapaus

13.45–15.00 Paneeldiskussioon «Digipööre hariduses – kriisi õppetunnid ja tulevikuvaated». Juhatab Kristi Mets-Alunurm.

Teemad ja eksperdid:

Digilahendused Eesti lasteaias ja koolis. Mis on Eesti haridusele kasulik ehk Eesti diginduse OMA ASI. (Kristi Stahl - Väike Päike digilasteaed digila.eu, Urmas Heinaste)

Digipedagoogika: kuidas tasakaalustada hariduses parimal viisil uusi digivõimalusi ja isiksuse arengut, sotsiaalseid, kultuurilisi ja ökoloogilisi pädevusi. (Mario Mäeots, Margus Pedaste - osaleb distantsilt)

Digilahenduste arendamine. Arendatud ja loodud hariduse programmide ja platvormide majanduslik ja tehnoloogiline sõltuvus. Tehnoloogia tellijate ja kasutajate (koolid, õpetajad, õpilased) vajaduste arvestamine ja kooskõlastamine. (Aivar Hiio, Birgy Lorenz)

15.00–16.10 Paneeldiskussioon «Hariduse ja tööturu muutuvad suhted» (juhatab Krista Loogma)

Teemad ja eksperdid:

Tööoskuste ja pädevuste kujunemise uued mustrid: töö iseloomu ja tööturu nõudmiste ühildamine kutse- ja kõrghariduse õppekavadega. Minikraadid (Olav Aarna)

Eesti tööturu nõudmiste muutumine digi- ja rohepöörde kontekstis (Helen Sooväli-Sepping)

Üldpädevuste arendamine huvitegevuse kaudu. (Halliki Põlda)

Tööandjate perspektiiv – töökoha roll, täiend- ja ümberõppe vajadused koroonajärgsel ajal (Ants Sild)

Oskused, mida õpetas 2020 kevadine koroona-kriis? (Krista Loogma)

16.10–16.35 Kohvipaus

16.35–17.45 Paneeldiskussioon «Kriisikogemused ja tuleviku õpetaja» (juhatab Maria Erss)

Teemad ja eksperdid:

Viimase aasta distantsõppe tingimustes kogetud individuaalsete õpiteede ja avatud haridusruumi mõtestamine ja sellega seotud uued väljakutsed õpetajatele ning õpetajate järelkasvu ning ameti jätkusuutlikkuse probleemid ja lahendused. Kõne alla tuleb ka erivajadustega laste, sealhulgas andekate laste haridusvajadustega arvestamine distantsõppe ajal. Oma kogemusi ja teadmisi viimase aasta hariduskorraldusest ja õpetajakutse tulevikuvaadetest jagavad Tallinna Reaalkooli ajalooõpetaja ja õppealajuhataja Madis Somelar, Liis Reier Prantsuse Lütseumist ja Raili Vint Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Narva linnapea Katri Raik.

17.45–18.00 Lõpudiskussioon ja deklaratsioon (juhatab Marju Lauristin)

18.00 Lõpetamine

Eesti Haridusfoorum

1995. aastal kutsuti ühiskondliku algatusena ellu Eesti Haridusfoorum (EHF), mis 2000. aastal muudeti mittetulundusühinguks Eesti Haridusfoorum.

EHF-i tegutsemise põhieesmärk on Eesti hariduse sõlmküsimuste analüüsimine, hariduspoliitiliste ja kooliga seotud huvigruppide esindajate koondamine, selleks et osalusdemokraatia, kaasatuse ja ühiskondlike kokkulepete põhimõtete kaudu panustada Eesti hariduspoliitikasse, näiteks osales Eesti Haridusfoorumi töögrupp Eesti 2035 haridusvisoonide loomisel ja haridusstrateegia 2035 koostamisel.

Eesti Haridusfoorumi töövormideks on töötoad, seminarid, iga-aastased suurfoorumid ja neid ette valmistavad eelfoorumid

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles