KORDAME: Matemaatika riigieksami teemad

Allar Veelmaa
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa abil saab korrata matemaatika riigieksamiks. Materjalid on koostatud gümnaasiumi matemaatika kitsa kursuse põhjal.

1. Tõenäosuse leidmine

- Kuidas lahendada lihtsamaid kombinatoorika ülesandeid?

Kuidas lahendada tõenäosusteooria ülesandeid? Esimene osa.

- Kuidas lahendada tõenäosusteooria ülesandeid? Teine osa.

TEST tõenäosuse leidmise kohta

 

2. Avaldised, võrrandid ja võrratused

Kuidas lihtsustada avaldisi?

Kuidas lahendada lineaar- ja ruutvõrrandeid?

Kuidas lahendada murdvõrrandeid?

Kuidas lahendada logaritm- ja eksponentvõrrandeid?

Kuidas lahendada võrratusi?

TEST: Lahenda võrrandeid ja võrratusi

 

3. Trigonomeetria

- Trigonomeetrilise avaldise lihtsustamine

Trigonomeetriliste funktsioonide graafikud

TEST: Trigonomeetria gümnaasiumile

 

4. Vektorid ja sirge võrrand

Suunatud sirglõik ehk vektor

Kuidas koostada sirge võrrandit?

Kuidas lahendada vektorite ja sirgete ülesandeid?

TEST: Vektorid ja sirged

 

5. Funktsioonid

- Funktsiooni nullkohad, positiivsus- ja negatiivsuspiirkonnad

Funktsiooni ekstreemumid, kasvamis- ja kahanemispiirkonnad

Joone puutuja võrrand

TEST: Funktsioonid


6. Arvujadad

- Aritmeetiline jada

Geomeetriline jada

Arvujadade rakendusülesanded

TEST: Jadad


7. Kolmnurga lahendamine

Eksamiülesannete lahendamine kolmnurga ja teiste kujundite valemite abil

TEST: Kolmnurgad ja muud kujundid
 

8. Ruumikujundid

- Kuidas lahendada ruumikujundite ülesandeid: püramiid 2

Kuidas lahendada ruumikujundite ülesandeid: koogikarbi ülesanne

Kuidas lahendada ruumikujundite ülesandeid: koonus

Kuidas lahendada ruumikujundite ülesandeid: silinder

TEST: Kas oskad lahendada ruumikujundite ülesandeid?
 

9. Protsentülesanded

Kuidas lahendada protsentülesandeid?

Kuidas lahendada ülesannet lahuste kohta?

Kuidas lahendada protsentülesandeid: hoiuse intressimäär

TEST: Kas oskad protsente arvutada?

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles