Kuidas lahendada püstprisma ülesandeid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, kuidas lahendada püstprisma ülesandeid.

Püstprisma ülesannete lahendamiseks peavad sul olema selged järgmised eelteadmised:

 • malli ja joonlaua kasutamine;
 • tehted ratsionaalarvudega;
 • mõõtühikute teisendamine;
 • mõõtkava;
 • kolmnurkade omadused ja valemid;
 • nelinurkade omadused ja valemid;
 • Pythagorase teoreem;
 • püstprisma omadused;
 • püstprisma pindala ja ruumala.

Ülesannete lahendamiseks loe läbi kogu ülesanne ja proovi aru saada, kas pead tegema kindlate mõõtmetega joonise, antud jooniselt vastuseid leidma või on tegemist arvutusülesandega. Ka siis, kui ülesandes ei ole joonise tegemine kohustuslik, soovitan ma igal juhul enda jaoks teha joonis või skeem ülesandes antud andmetega. Nii on ülesanne ülevaatlikum ja arusaadavam.

Püstprisma on ruumiline kujund, mille külgtahud on ristkülikud ja põhjad on võrdsed ja paralleelsed hulknurgad.

Püstprisma ülesandeid lahendades on oluline teada püstprisma omadusi:

 • põhitahud on võrdsed ja paralleelsed hulknurgad;
 • külgtahud on ristkülikud;
 • külgserv on püstprisma kõrgus;
 • külgserv on risti põhiservaga.
Püstprisma
Püstprisma Foto: Silvia Pajus

Püstprisma ülesandeid lahendades saad harjutada nii joonestamist kui püstprisma omaduste kasutamist varem õpitud matemaatika teemade rakendamisel. Püstprisma ülesanded võimaldavad näidata ruumi tajumise oskust ning erinevate hulknurkade omaduste ja valemite rakendamist. Proovi lahendada püstprisma ülesandeid!

Copy
Tagasi üles