Kuidas teisendada mõõtühikuid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Lahenda ülesandeid ja tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, kuidas teisendada mõõtühikuid.

Mõõtühikute teisendamist kasutatakse kas väga suurte või väga väikeste hulkade otstarbekamaks väljendamiseks. Näiteks metsamaa pindala 50000 ruutmeetrit saab kirjutada lühemalt 5 hektarit. Kuidas aga erinevate mõõtühikute vahelisi seoseid meelde jätta?

Põhikooli lõpetaja oskab teisendada

  • pikkusühikuid km, m, dm, cm ja mm;
  • pindalaühikuid km², ha, m², dm², cm², mm²;
  • ruumalaühikuid m³, dm³, l, cm³, mm³;
  • massiühikuid t, kg, g, mg.

Eestis kasutatavad mõõtühikud erinevad oma naaberühikutest (nt meetri naaberühik on detsimeeter) järguühiku korda (järguühikud on arvud 10, 100, 1000 jne). See tähendab, et naaberühikute vahel teisendamiseks tuleb arvu kas korrutada või jagada järguühikuga. Järguühikuga korrutades või jagades tuleb arvule nulle juurde või läheb vähemaks, nt 5⋅100=500 ja 5:100=0,05.

Erinevate mõõtühikute teisendamiseks soovitan kasutada skeemi, kus on välja toodud mõõtühikute vahelised seosed. Mida rohkem harjutada selle skeemi kasutamist, seda kiiremini jääb see meelde ja juba õige pea on peast teisendamine sinu jaoks lihtne.

Mõõtühikute teisendamine
Mõõtühikute teisendamine Foto: Silvia Pajus

Ülesanded

Mõõtühikute teisendamise ülesanded
Mõõtühikute teisendamise ülesanded Foto: Silvia Pajus
Copy
Tagasi üles