Kuidas arvutada tasandilise kujundi pindala?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Lahenda ülesandeid ja tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, kuidas arvutada tasandilise kujundi pindala.

Tasandiliste kujundite pindala arvutamine eeldab lisaks valemite teadmisele ka head pinna ja ruumi tajumise oskust, sest üks kujund võib koosneda ka mitmest erinevast tasandilisest kujundist. Ülesannete lahendamiseks peavad olema omandatud järgmised eelteadmised:

  • pindala mõiste tundmine;
  • tasapinnal oleva kujundi tajumine eraldi kujunditena;
  • pikkuste mõõtmine ühikutes;
  • õpitud tasandiliste kujundite pindala (tähis S) valemid.
Tasandiliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemid
Tasandiliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemid Foto: Silvia Pajus

Tasandiliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemite meeldejätmiseks vaata neid kõiki koos, et leida omavahelisi seoseid. Mitmest kujundist koosneva ülesande juures on oluline näha, millistest osadest see koosneb ning siis on vaja otsustada, kas kogu kujundi pindala leidmiseks tuleb osade pindalad liita või hoopis lahutada.

Mitmest kujundist koosneva kujundi pindala leidmine
Mitmest kujundist koosneva kujundi pindala leidmine Foto: Silvia Pajus

Kui oled otsustanud, mismoodi ülesannet lahendada, kirjuta välja andmed. Tihti tuleb arvutamiseks kasutada joonisel olevaid andmed või mõõtkava. Joonlauaga võib jooniselt pikkuseid mõõta ainult siis, kui nii on ülesande juures märgitud. Arvutades ole täpne ning kasuta sobivaid ühikud. Proovi lahendada ka ülesandeid!

Ülesanded

Foto: Silvia Pajus
Copy
Tagasi üles