K, 8.02.2023

Kuidas lahendada rööpküliku ülesandeid?

Lisatud ülesanded koos lahendustega
Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Kuidas lahendada rööpküliku ülesandeid?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter

Lahenda ülesandeid ja tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, mis on rööpkülik.

Rööpküliku ülesannete lahendamiseks peavad sul olema selged järgmised eelteadmised:

 • malli ja joonlaua kasutamine;
 • tehted ratsionaalarvudega;
 • mõõtühikute teisendamine;
 • võrrandite koostamine ja lahendamine;
 • kolmnurga omadused ja valemid;
 • rööpküliku omadused;
 • rööpküliku ümbermõõdu ja pindala arvutamine.

Ülesande lahendamiseks loe läbi kogu ülesanne ja proovi aru saada, kas pead tegema kindlate mõõtmetega joonise, antud jooniselt vastuseid leidma või on tegemist arvutusülesandega. Ka siis, kui ülesandes ei ole joonise tegemine kohustuslik, soovitan ma igal juhul enda jaoks teha joonis või skeem ülesandes antud andmetega. Nii on ülesanne ülevaatlikum ja arusaadavam.

Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed.

Rööpküliku ülesandeid lahendades on oluline teada rööpküliku omadusi:

 • vastasküljed on paralleelsed;
 • vastasküljed on võrdsed;
 • vastasnurgad on võrdsed;
 • lähisnurkade summa on 180°;
 • diagonaalid poolitavad teineteist;
 • diagonaal jaotab rööpküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks.
Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed
Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed Foto: Silvia Pajus

​Rööpküliku ülesandeid lahendades saad harjutada nii joonestamist kui rööpküliku omaduste kasutamist varem õpitud matemaatika teemade rakendamisel. Mitmed rööpküliku ülesanded võimaldavad näidata võrrandite koostamise ja lahendamise oskust ning kolmnurga omaduste tundmist. Proovi lahendada rööpküliku ülesandeid!

Ülesanded:

1. Arvuta rööpküliku külgede pikkused, kui selle rööpküliku üks külg on teisest 4 võrra pikem ja selle rööpküliku ümbermõõt on 44 cm.

2. Arvuta rööpküliku pindala, kui selle rööpküliku pikem külg on 8 cm, ümbermõõt 26 cm ning rööpküliku pikemale küljele tõmmatud kõrgus on kaks korda lühem rööpküliku lühemast küljest.

3. Rööpkülikukujulisel põllul, mille pikem külg on 250 m ja lühim vahemaa pikimate külgede vahel on  180 m, kasvatatakse kartuleid. Mitu tonni kartuleid võib sellest põllult saada, kui kartuli keskmine saagikus on 16 tonni hektari kohta?

Märksõnad
Tagasi üles