L, 4.02.2023

Mis on rööpkülik?

Lisatud ülesanded koos lahendustega
Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Mis on rööpkülik?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter

Tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, mis on rööpkülik. Võta harilik pliiats ja joonlaud ning joonesta üks nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed! Kas said hakkama? Suurepärane - oled joonestanud rööpküliku.

Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on paralleelsed.

Põhikooli lõpetaja

 • joonestab etteantud külgede ja nurgaga rööpküliku, tema diagonaalid ja kõrguse;
 • teab rööpküliku külgede, nurkade ja diagonaalide omadusi ning kasutab neid ülesandeid lahendades;
 • mõõdab rööpküliku küljed ja kõrguse, arvutab ümbermõõdu ja pindala.

Mitmed põhikooli matemaatikas ette juhtunud nelinurgad on samuti rööpkülikud:

 • ristkülik on rööpkülik, mille nurgad on täisnurgad;
 • ruut on rööpkülik, mille küljed on võrdsed ja nurgad täisnurgad;
 • romb on rööpkülik, mille küljed on võrdse pikkusega.
Rööpkülik
Rööpkülik Foto: Silvia Pajus

Rööpküliku definitsioonist tulenevalt pead teadma rööpküliku omadusi:

 • vastasküljed on paralleelsed;
 • vastasküljed on võrdsed;
 • vastasnurgad on võrdsed;
 • lähisnurkade summa on 180°;
 • diagonaalid poolitavad teineteist;
 • diagonaal jaotab rööpküliku kaheks võrdseks kolmnurgaks.
Rööpküliku omadused
Rööpküliku omadused Foto: Silvia Pajus

Rööpküliku ümbermõõdu arvutamist tuleb ette ülesannetes, kus on näiteks vaja leida mõne rööpkülikujulise maatüki piiramiseks vajaliku aia pikkust. Kuna rööpkülikul on kaks paari võrdseid külgi, on selle ümbermõõdu valem sama juba varem õpitud ristküliku ümbermõõdu valemiga. Rööpküliku ümbermõõt (tähis P) võrdub kahekordse lähiskülgede summaga.

Rööpküliku ümbermõõdu arvutamine
Rööpküliku ümbermõõdu arvutamine Foto: Silvia Pajus

Rööpküliku pindala arvutamist võib ette tulla ülesannetes, kus on vaja leida näiteks rööpkülikukujulisel maatükil kasvatatud köögivilja saagikust. Rööpküliku pindala arvutamiseks pead sa teadma rööpküliku kõrguse mõistet.

Rööpküliku kõrgus on ristlõik vastaskülgede vahel. 

Tavaliselt joonestatakse kõrgus (tähis h) ühest rööpküliku tipust rööpküliku alusele. Oluline on siin veenduda, et kõrgus moodustab rööpküliku küljega (alusega) täisnurga. Rööpküliku pindala (tähis S) võrdub aluse ja kõrguse korrutisega.

​Rööpküliku teemat õppides saad selgeks nii malli kui sirkli käsitsemise, kinnistad kõrguse mõiste tundmist ja õpid nägema seoseid juba varem õpitud tasandiliste kujundite vahel. Harjutamine teeb meistriks, proovi lahendada rööpküliku ülesandeid!

Ülesanded:

1. Joonesta rööpkülik, mille lähiskülgede pikkused on 4 cm ja 3 cm ning nende vaheline nurk on 35°. Joonesta lühem diagonaal ning mõõda selle pikkus.

2. Joonesta rööpkülik, mille lähiskülgede pikkused on 5 cm ja 2 cm ning nende vaheline nurk on 70°. Joonesta kõrgus ning arvuta selle rööpküliku ümbermõõt ja pindala.

3. Leia joonisel oleva rööpküliku nurgad, kui EB = BC.

Rööpküliku ülesanded
Rööpküliku ülesanded Foto: Silvia Pajus
Märksõnad
Tagasi üles