Tuleta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega meelde, kuidas kasutada Pythagorase teoreemi.