Kuidas lahendada ruumiliste kujundite ülesandeid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Harjuta koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega, kuidas lahendada ruumiliste kujundite ülesandeid. Lahendame koos 2019. aasta põhikooli matemaatikaeksami ülesande.

Ruumiliste kujundite ülesannete lahendamine võimaldab näidata oma teadmisi nii ruumilistest kujunditest kui ka teksti mõistmisest. Ruumiliste kujundite ülesannete lahendamiseks peavad olema omandatud järgmised teadmised:

  • funktsionaalne lugemisoskus
  • ühikute teisendamine
  • täisnurkse kolmnurga lahendamine
  • ruumiliste kujundite omadused
  • ruumiliste kujundite pindala ja ruumala

Ruumiliste kujundite ülesannete lahendamist alustatakse teksti läbitöötamisega nii, et saadakse aru, mis kujundiga on tegemist ja mis mõõtmed on antud. Alati tasub teha joonis ja andmed joonisele märkida. Visualiseerimine aitab paremini mõista ülesandes esitatud olukorda. Seejärel tuleb valida õiged valemid vastavalt ülesandes olevale kujundile. Põhikooli lõpetaja peab oskama joonestada ja teadma pindala ning ruumala valemeid järgmiste kujundite kohta:

  • püstprisma
  • korrapärane püramiid
  • silinder
  • koonus
  • kera

Kõige enam eksitakse ruumiliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemite rakendamisega ning teksti mõistmisega. Vigu tehakse ka ühikute teisendamisel.

Copy
Tagasi üles