Kuidas lahendada funktsioonide ülesandeid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Korda koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega üle, kuidas lahendada funktsioonide ülesandeid. Lahendame koos 2019. aasta põhikooli matemaatikaeksami ülesande.

Funktsioonide ülesannete lahendamine eeldab lisaks erinevate funktsioonide tundmisele ka väga teksti mõistmise oskust. Funktsioonide ülesannete lahendamiseks peavad olema omandatud järgmised teadmised:

 • funktsionaalne lugemisoskus
 • tehted ratsionaalarvudega
 • avaldise väärtuse arvutamine
 • koordinatteljestik
 • võrdeline ja pöördvõrdeline seos
 • lineaarfunktsioon
 • ruutfunktsioon
 • protsentarvutus
 • ümardamine
 • tasandiliste kujundite omadused ja valemid

Funktsioonide ülesande lahendamiseks tuleb kogu ülesanne läbi lugeda nii, et tekib arusaam ülesandes olevatest funktsioonidest ja tekkivast joonisest. Funktsiooni joonestamine sõltub ülesandes olevast funktsioonist. Pead teadma, et

 • võrdelise seose ja lineaarfunktsiooni graafik on sirge;
 • pöördvõrdelise seose graafik on hüperbool;
 • ruutfunktsiooni graafik on parabool.

Funktsiooni graafikut võib joonestada nii punktitabeli kui ka funktsiooni omaduste abil. Kui joonisel tekib tasandiline kujund, siis selle mõõtmeid tuleb jooniselt lugeda ühikutes.

Kõige enam eksitakse funktsioonide ülesannetes funktsiooni graafiku joonestamisel, sest tehakse vigu muutujate väärtuste arvutamisel punktitabelis. Tihti tulevad vead ka tasandilise kujundi mõõtmete lugemisel jooniselt.

Copy
Tagasi üles