Kuidas lahendada tasandiliste kujundite ülesandeid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Korda koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega üle, kuidas lahendada tasandiliste kujundite ülesandeid. Lahendame koos 2019. aasta põhikooli matemaatikaeksami ülesande.

Tasandiliste kujundite ülesannete lahendamine eeldab lisaks tasandiliste kujundite tundmisele ja ruumi tajumisele ka väga head teksti mõistmise oskust. Tasandiliste kujundite ülesannete lahendamiseks peavad olema omandatud järgmised teadmised:

 • funktsionaalne lugemisoskus
 • ühikute teisendamine
 • plaanimõõt
 • tasandiliste kujundite omadused
 • tasandiliste kujundite ümbermõõt ja pindala
 • Pythagorase teoreem

Tasandiliste kujundite ülesannete lahendamist tuleb alustada teksti lugemisega nii, et saadakse aru, mis kujundiga on tegemist ja mis mõõtmed antud on. Alati tasub teha joonis, ka siis kui ülesandes seda eraldi ei nõuta. Joonise nägemine aitab ülesannet paremini mõista. Seejärel tuleb valida õiged valemid vastavalt ülesandes olevale kujundile.

Põhikooli lõpetaja peab oskama joonestada ja teadma ümbermõõdu ning pindala valemeid järgmiste kujundite kohta:

 • ruut
 • ristkülik
 • kolmnurk
 • ring 
 • rööpkülik  
 • romb 
 • trapets
 • korrapärane hulknurk

Kõige enam eksitakse tasandiliste kujundite ümbermõõdu ja pindala valemite rakendamisega ning mõõtkava tundmisega. Tehakse vigu ka ühikute teisendamisel.

Copy
Tagasi üles