Kuidas lahendada tekstülesandeid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Copy

Korda koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega üle, kuidas lahendada tekstülesandeid. Lahendame koos 2019. aasta põhikooli matemaatikaeksami tekstülesande.

Tekstülesandeid lahendades saab näidata oma võrrandi koostamise ja lahendamise oskuseid. Tihti tuleb tekstülesannetes ette ka erinevate ühikute teisendamist. Tekstülesannete lahendamiseks peavad eelnevalt olema omandatud järgmised teadmised:

  • funktsionaalne lugemisoskus
  • ühikute teisendamine
  • võrrandi või võrrandisüsteemi koostamine
  • võrrandi või võrrandisüsteemi lahendamine
  • kontrolli teostamine vastavalt tekstile

Tekstülesannete lahendamist alustatakse teksti lugemise ja mõistmisega, et saada aru, mida on vaja leida. Tekstist arusaamiseks on hea mõte teha skeem ülesandes antud andmetega, et ülesanne oleks visuaalselt sulle arusaadavam. Seejärel:

  • tähistatakse otsitav tundmatuga (nt tundmatuga x);
  • koostatakse tekstile vastav võrrand või võrrandisüsteem;
  • lahendatakse võrrand või võrrandisüsteem;
  • kontrollitakse lahendit;
  • kirjutatakse vastus täislausega.

Kõige enam eksitakse tekstülesandeid lahendades võrrandi või võrrandisüsteemi koostamisega, sest see eeldab väga head funktsionaalset lugemisoskust ja erinevate tehete mõistmist. Kuna tihti on tekstülesannetes vaja ka ühikuid teisendada, siis tehakse vigu ka selles.

Copy
Tagasi üles