K, 8.02.2023

Kuidas lahendada protsentülesandeid?

Silvia Pajus
, Matemaatikaõpetaja
Kuidas lahendada protsentülesandeid?
Facebook Messenger LinkedIn Twitter

Korda koos matemaatikaõpetaja Silvia Pajusega üle, kuidas lahendada protsentülesandeid. Teeme koos 2019. aasta põhikooli matemaatikaeksami protsendi arvutamise ülesande.

Protsentülesannete lahendamine eeldab lisaks protsendi mõiste tundmisele ka väga head funktsionaalse lugemise oskust. See tähendab, et teksti sisust ja antud infot peab aru saama. Protsentülesannete lahendamine eeldab järgmisi teadmisi:

  • funktsionaalne lugemisoskus
  • protsendi mõiste 
  • osamäära leidmine
  • osa leidmine
  • terviku leidmine

Protsentülesande lahendamiseks tuleb esmalt tekst ja kogu antud info läbi lugeda, et kirjeldatud olukorrast aru saada, seejärel saab hakata küsimustele vastama. Iga küsimuse juures tuleb veenduda:

  • mida leida tuleb, kas osa, tervikut või osamäära;
  • ning kas leitud info sobib küsimusele vastuse leidmiseks.

Kõige enam eksitakse protsentülesandeid lahendades sellega, et kasutatakse ebasobivat infot kuna tihti on ülesandes antud ette väga palju andmeid. Eksitakse ka terviku või osa määramisel osamäära arvutamisel.

Märksõnad
Tagasi üles